biuro@usa-stypendia.pl

Podział akademicki

Szkoły w Stanach Zjednoczonych dzielą sie podobnie jak w Polsce na prywatne i państwowe.

Według rankingów (US News & World Report) i w rzeczywistości uczelnie prywatne są oceniane jednak wyżej i są dużo bardziej prestiżowe. Niesie to jednak za sobą znaczną różnicę w wysokości czesnego.

Przykładowo, samo czesne w prywatnym Syracuse University wynosi $27,550, podczas gdy czesne jednego z droższych uniwersytetów państwowych – Arizona State University – wynosi $19,500.

Bardzo ważne jest jednak, że uczelnie państwowe, pomimo nieco niższego poziomu akademickiego, posiadają większy budżet na sport, możliwy dzięki dofinansowaniom rządowym.

Przy wyborze szkoły według rankingu akademickiego warto porównać nie tylko rankingi ogólne, ale równiez te szczegółowe – w interesującej nas dziedzinie nauki.

Podział sportowy

Gdy analizujemy szkoły według aspektów sportowych, to główny podział szkół odbywa się na dywizje. Wszystkie one podlegają regulaminowi i kontroli NCAA .

Bardzo obszerny i konserwatywny regulamin, niemalże bez ustępstw, ale dywizja zrzeszająca najlepsze uczelnie i najlepszych sportowców; promowana przez narodowe media.

Warunki jakie szkoła musi spełniać, aby być zakwalifikowanym do I-szej dywizji
Instytucja zrzeszona w I Dywizji musi sponsorować minimum 7 sportów dla mężczyzn i 7 sportów dla kobiet wewnątrz uniwersytetu (albo 6 sportów męskich i 8 damskich) z minimum dwoma sportami zespołowymi dla każdej płci. Każdy sezon (jesień/zima oraz zima/wiosna) musi być reprezentowany przez sport obu płci. Muszą być założone minima dla studentów uprawiających każdą dyscyplinę jak również specyficzne kryteria ustalania kalendarza rozgrywek. Dla sportów innych niż Football i Koszykówka, szkoły zrzeszone w I Dywizji muszą rozegrać 100% podanego minimum gier/zawodów z przeciwnikami z I Dywizji. Wszystkie gry i zawody powyżej tego minimum muszą być w 50% rozgrywane z przeciwnikami z I Dywizji.

Koszykarska drużyna męska i damska, poza wyjątkiem dwóch meczy w sezonie, musi rozegrać wszystkie swoje mecze z przeciwnikami I Dywizji. Drużyna męska ponadto musi rozegrać 1/3 wszystkich meczy na swoim stadionie. Szkoły posiadające drużynę footballową są klasyfikowane jako subdywizja “Football Bowl” (znana również jako Dywizja I-A) albo subdywizja “NCAA Football Championship” (znana jako Dywizja I-AA). Subdywizje “Football Bowl” są drużynami o kompleksowej wewnętrznej administracji. Drużyny te muszą również spełnić minimum ilości widzów. Jest to średnia 15,000 widzów podczas meczów domowych, która musi uzyskana raz w ciągu dwóch następujących po sobie sezonach. Subdywizja “NCAA Football Championship” nie musi spełniać minimum ilości widzów.

Szkoły zrzeszone w I Dywizji muszą spełniać minimum stypendiów dostępnych dla sportowców tej szkoły, ale nie mogą one przekroczyć maksimum stypendiów dla każdego sportu, które jest ustalana odgórnie przez NCAA.

Dostępne są pełne stypendia, ale zasady nie są już tak konserwatywne (np. brak limitu wiekowego); elastyczność regulaminów jest jednak balansowana słabszym poziomem sportowym.

Warunki jakie szkoła musi spełniać, aby być zakwalifikowanym do II-giej dywizji
Instytucja zrzeszona w II Dywizji musi sponsorować minimum 5 sportów dla mężczyzn i 5 sportów dla kobiet wewnątrz uniwersytetu (albo 4 sportów męskich i 6 damskich) z minimum dwoma sportami zespołowymi dla każdej płci. Muszą być założone minima dla studentów uprawiających każdą dyscyplinę jak również specyficzne kryteria ustalania kalendarza rozgrywek — Football oraz Koszykówka męska i damska muszą rozegrać minimum 50% swoich meczy przeciwko drużynom z II Dywizji albo Subdywizji “Football Bowl” (I-AA).

Dla sportów innych niż Football i Koszykówka nie ma żadnych wymogów terminarzowych. Nie istnieją również wymogi odnośnie ilości widzów oraz ilości gier rozegranych na własnym stadionie.
Odnośnie stypendiów, maksimum pomocy finansowej dla każdego sportu jest odgórnie ustalone przez NCAA i nie może być w żadnym wypadku przekroczone. Szkoły w II Dywizji często promują lokalnych sportowców ze stanu, w którym znajduje się szkoła.

Bez stypendiów sportowych

Warunki jakie szkoła musi spełniać, aby być zakwalifikowanym do III-ciej dywizji
Instytucja zrzeszona w III Dywizji musi sponsorować minimum 5 sportów dla mężczyzn i 5 sportów dla kobiet wewnątrz uniwersytetu z minimum dwoma sportami zespołowymi dla każdej płci. Szkoły w III Dywizji muszą spełnić kryteria minimalnej ilości członków każdej drużyny sportowej. Departamenty sportu szkoł III Dywizji podkreślają istotę sportu w życiu samych sportowców, odkładając widzów na drugi plan. III Dywizja nie oferuje żadnych stypendiów, stąd Departamenty Sportu są dotowane przez uniwersytet jak każdy inny department wewnętrzny.