biuro@usa-stypendia.pl

Wymagania do wyjazdu na studia w USA bywają bardzo indywidualne i zależą od osoby, która ubiega się o stypendium i od władz uniwersytetu, który proponuje pomoc finansową. Podstawowym wymaganiem jest zdolność do wykazania się talentem w dziedzinia sportu i/lub nauki. Znajomość języka jest również mocnym atutem. Poza tymi oczywistymi oczekiwaniami jest również kilka oficjalnych wymagań, które kandydat powinien spełnić.

Jeżeli myślimy poważnie o wyjeździe na studia do USA lub jesteśmy w trakcie rozmów z trenerami, wtedy najlepiej mieć przygotowane wszystkie wymagane przez uczelnię dokumenty. Każda uczelnia wymaga od aplikantów następujących dokumentów:

 • Podstawowe wymagania naukowe
 • Tłumaczenie świadectwa maturalnego wykonane przez tłumacza przysięgłego (średnio przetłumaczenie jednej strony kosztuje od 60-100zł)
 • Tłumaczenie indeksu przez tłumacza przysięgłego (jeżeli uczęszczaliśmy na studia wyższe w Polsce)
 • Akceptacja zdolności do uprawiania sportu amatorskiego, wydana przez NCAA Clearinghouse (dotyczy sportów klasyfikowanych przez NCAA)
 • Wyniki wymaganych przez uczelnię egzaminów językowych (więcej o egzaminach
  • TOEFL albo IELTS
  • SAT
 • Często trenerzy uniwersyteccy wymagają rekomendacji od trenera z Polski, która powinna być napisana w języku angielskim albo przetłumaczona (w tym przypadku nie ma konieczności korzystania z usług tłumacza przysięgłego)
 • Oficjalny wyciąg z banku (bank statement) potwierdzający stan konta (saldo na dany dzień). W zależnosci od uczelni suma ta może wynosić od $1000 – $6000. Ten dokument również musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego.
 • Jeżeli jesteśmy już studentami wyższej uczelni w kraju, to najprawdopodobniej będziemy podlegali transferowi. Wtedy może być wymagana dodatkowo rekomendacja od jednego lub dwóch nauczycieli akademickich


Studenci ponadto są zobowiązani do rejestracji (pisemnie lub online) i wypełnienia aplikacji uniwersytetu. Opłata aplikacyjna to z reguły koszt $50 -$100 i można ją uiścić używając karty kredytowej.

W zależnosci od uczelni aplikant może być proszony o napisanie krótkiego eseju. Temat eseju zależy od uczelni. Często kandydat jest proszony o opisanie powodu dlaczego wybrał ten uniwersytet ponad inne. Szkoły często pytają również, aby napisać o swoich zainteresowaniach, osobistych sukcesach i planach na przyszłość.