biuro@usa-stypendia.pl

Otrzymanie wizy amerykańskiej jest bardzo istotną częścią wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Przed ubieganiem się o wizę, student jednak musi zostać oficjalnie przyjęty na uczelnię.
Departament Stanu wyróżnia trzy (3) rodzaje wiz studenckich:

  • Wiza F: studenci przyjęci na licencjonowaną uczelnię amerykańską w celu studiowania bądź prowadzenie badań naukowych
  • Wiza M: osoby przyjęte w celu studiowania lub treningu w nieakademickiej instytucji amerykańskiej (firma, organizacja, stowarzyszenie)
  • Wiza J: osoby przyjęte do wybranych instytucji akademickich i nieakademickich w ramach programu wymiany kulturowej i naukowej.


Najczęściej przyznawana jest wiza F i ona właśnie umożliwia wyjazd absolwentów szkół średnich i studentów na stypendia sportowe do USA.

Po zakończeniu procesu rekrutacji i przyjęcia studenta do uczelni amerykańśkiej, szkoła jest zobowiązana wysłać pocztą dokument I-20, który będzie podstawą do uzyskania wizy.

Zanim będzie można wydać wizę typu F, amerykańska szkoła lub uczelnia, która wystawiła formularz I-20, musi drogą elektroniczną potwierdzić przyjęcie osoby ubiegającej się o wizę. Dane zawarte w formularzu I-20 muszą zostać wprowadzone do systemu SEVIS (komputerowa baza danych zawierająca informacje o wszystkich studentach zagranicznych w USA)

Osoby, których formularz I-20 był wystawiony 1 września 2004 r. lub później, wnoszą dodatkową opłatę $100 za jego rejestrację w systemie SEVIS. Opłata musi zostać uiszczona przed spotkaniem z konsulem. Pobiera się ją w celu pokrycia kosztów zarządzania systemem SEVIS. Jest ona bezzwrotna, jednorazowa i wnosi się ją za każdym razem, gdy student bierze udział w oddzielnym programie. Dla studentów z wizą F lub M oznacza to na ogół, że opłata jest ważna tak długo, jak zachowują status studenta w USA, bez względu na ewentualne zmiany szkół.
Informacje o sposobie wnoszenia tej opłaty zamieszczone są na stronie internetowej Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego (DHS)

Studenci muszą pamiętać o obowiązkowej rejestracji w systemie SEVIS! Można jej dokonać na tej stronie po wniesieniu obowiązkowej opłaty $100: Rejestracja w systemie SEVIS.